Tips

Algemene tips bij softwareontwikkeling
Chart Up

Om maatwerk software ontwikkeling succesvol te laten verlopen is het belangrijk om duidelijk afspraken te maken en je verwachtingen uit te spreken. Gebeurt dit niet dan zal het project, groot of klein, mislukken, te duur worden en te laat opgeleverd worden.

Hieronder staan een aantal tips waarmee de kans op succes vergroot wordt, uiteraard wordt hier door mij ook op gelet gedurende de projecten:

Scope

Bepaal de scope van het project

Bepaal vooraf duidelijk wat het resultaat van het project moet zijn en doe dit gedetailleerd. Dit gaat niet alleen om de functionele wensen maar ook, indien van toepassing, over de schermen. Probeer vooraf schetsen te hebben of laat deze maken voordat het ontwikkelen zelf begonnen is.


Noodzaak

Bepaal of maatwerk noodzakelijk is

Kijk of er geen standaard softwarepakket is dat gewenste functionaliteit bezit, dit zal veelal goedkoper uitvallen. Een boekhoudpakket, een voorraadadministratie of een tekstverwerker laat je over het algemeen niet als maatwerk ontwikkelen, daar is genoeg, zelfs gratis, keuze. Maatwerk kan toch gerechtvaardigd zijn bij zeer specifieke wensen.


Partner

Kies de juiste partner

Kies een bedrijf dat bij de opdracht past. Een groot bedrijf zal voor kleine opdrachten te veel overhead geven. Een klein bedrijf heeft voor grote opdracht waarschijnlijk niet alle kennis, ervaring en capaciteit in huis. Let daarnaast op de juiste ervaring in de sector en voor de gebruikte techniek.


Evalueer

Evalueer vroeg en blijf evalueren

Bekijk zo vroeg mogelijk wat er gebouwd is en verifieer of het conform de wensen is. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever, jij dus, maken vele aannames "dat is toch logisch". Vaak zijn deze aannames niet duidelijk voor de ander partij waardoor de opgeleverde software wel voldoet aan de vooraf opgestelde wensen, maar niet voldoet aan de verwachtingen.